Porsche


MotorLand.ru:
Tokyo Motor Show 2005 - - 2005
 


Tokyo Motor Show 2005
Tokyo Motor Show 2005 - - 2005
,
: 19-20
: 22 - 6 2005


. , - , . 2005 - 39- .

. : .

, MotorLand.ru ! .

Tokyo Motor Show 2005 - :

:     HONDA E4-01

:     YAMAHA DEINONYCHUS

:      CHRYSLER AKINO

:      MAZDA MPV

:      DAIHATSU BE-GO

:     MITSUBISHI CONCEPT D:5 - DELICA

:     TOYOTA SCION bB

:      TOYOTA FSC CAMRY

:      PHIARO BMW K1200 LT

:     YAMAHA V-MAX!

:     

:     DAIHATSU COSTA - ,

:     HONDA SPORTS 4 CONCEPT - HONDA ACCORD

:     HONDA - DN-01 DISCOVERY CRUISER

:     NISSAN PIVO -

:     HONDA W.O.W. - ,

:     TOYOTA i-SWING - SEGWAY

:      PHIARO -

:     YAMAHA

:     HONDA 52 ,

:     MERCEDES-BENZ - F600 HYGENIUS

:     SUZUKI 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Copyright ©  2005 MotorLand.ru (1997-2005)